Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Sekolah Kebangsaan Seri Makmur

Saturday, November 15, 2014

Taklimat Penyebaran Bahan KSSR Daan PBS PJPK Tahun 5

STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
.........................................................................................................................................................1.    Tajuk Program     : TAKLIMAT PENYEBARAN BAHAN KSSR TAHUN 5 PJPK DAN                                                   PBS  2014

2.    Tarikh Pelaksanaan  11 SEPTEMBER 2014

3.    Aktiviti yang dijalankan  :TAKLIMAT PENYEBARAN BAHAN KSSR PJPK

4.    Dapatan :

4.1     Dilaksanakan             Ya  (              )            Tidak (                )

4.2     Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3

4.3     a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan)

...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


                           b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :
                                                                                                  
Boleh dilaksanakan secara praktikal untuk memberi guru-guru lebih pendedahan 
Disediakan oleh :                                                                                                          Disahkan :


.........................................................                                               
Ketua Panitia PJPK SKSM
  

No comments:

Post a Comment

Surat Pekeliling Ikhtisas PJPK

Contoh Plan strategik

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Muat Turun Bahan